[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w Przasnyszu
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza nabór ofert: na wynajem pomieszczenia na cele prowadzenia punktu fryzjerskiego.

Usługi fryzjerskie powinny być świadczone w zakresie męsko - damskim.

Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie -1 obiektu szpitala. Powierzchnia pomieszczenia 13,2 m2.
Przewiduje się funkcjonowanie punktu fryzjerskiego minimum 1 raz w tygodniu.

Pomieszczenie posiada: węzeł z ciepłą i zimną wodą.

Oferty cenowe należy składać do dnia 12.03.2010r. do godz. 1000

Oferta powinna zawierać:
  • nazwę i adres zakładu składającego ofertę,
  • wysokość stawki za 1 dzień dzierżawy lokalu.
Lokal można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 29 75-34-310 lub 29 75-34-405.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 zastrzega sobie prawo wycofania się ze sprzedaży bez podania przyczyny.


Przasnysz, dnia 02.03.2010 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL