[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza:

zapytanie o cenę na wykonanie materiałów promocyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uprzejmie zaprasza do złożenia ofert do dnia 09.07.2010r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn: "E-usługi dla ludności jako podstawa społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnyszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej zawarta jest w załączniku. Termin realizacji zamówienia do 16.07.2010r

o1-01072010.rar - pełna treść ogłoszenia + załączniki


Przasnysz, dnia 01.07.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 09.07.2011r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: zapytania cenowego na prowadzenie parkingu w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania cenowego.

r1-01072010.rar - Rozstrzygnięcie
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL