[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

oferta cenowa na:

opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów oddziału wewnętrznego SPZZOZ w Przasnyszu" które realizowane będzie w ramach RPO na lata 2007-2013.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
    o1-01082008.rar - Ogłoszenie,
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 07.08.2008r do godz. 1100.

Przasnysz, dnia 01.08.2008 r.
 

Przasnysz, dn. 11.08.2008r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

Dotyczy: oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn: "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów oddziału wewnętrznego SPZZOZ w Przasnyszu" które realizowane będzie w ramach RPO na lata 2007-2013.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu oferty.

r1-01082008.rar - Rozstrzygnięcie
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL