[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza pisemny na:

sprzedaż używanych kotłów warzelnych parowych ze stali nierdzewnej
o poj. 100 litrów - szt. 4
o poj. 150 litrów - szt. 2
  1. Oferty cenowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na kotły parowe" w siedzibie naszego zakładu (I piętro), sekretariat - pokój Z 110 do dnia 17.07.2008 roku do godziny 1000.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 w dniu 17.07.2008r o godzinie 1030.
  3. Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr tel. (0-29) 75-34-405, (0-29) 75-34-310.
  4. Zakład może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Przasnysz, dnia 02.07.2008 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL