[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

przetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-04032010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-04032010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.03.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 12.03.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 04.03.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/9/2010
Przasnysz, dn. 08.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych. SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.04.2010r:

Pyt. 1 Pakiet I Siatki do przepukliny
Czy Zamawiający dopuści siatki o wymiarach 8 x 12.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatek o wymiarach 8 x 12.


SPZZOZ.ZP/9/2010
Przasnysz, dn. 11.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych. SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 siatkę polipropylenową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, o grubości 0,42 mm, gramaturze 107g/m2 i porowatości 748-924 ?m w rozmiarze 8x15 cm (specyfikacja wymaga 8x13 cm)?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki w rozmiarze 8 x 15 cm.

Pyt. 2
Pakiet 1 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 9 x 13 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza siatki w rozmiarze 9 x 13 cm.

Pyt. 3
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 2 poz. 1 również igłę o średnicy 0,24 mm reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 2 poz. 1 igłę o średnicy 0,24 mm reszta bez zmian.

Pyt. 4
Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści w Pakiecie 2 poz. 3 również nić o grubości 6/0, reszta parametrów bez zmian?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza w tej pozycji nici 6/0.

Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji 2 szpatułkę z mikroostrzem podwójną o długości 6,5 mm 3/8 koła o grubości nici 8/0 i długości 30 cm Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 pozycji 2 szpatułkę z mikroostrzem podwójną o długości 6,5 mm 3/8 koła o grubości nici 8/0 i długości 30 cm Pozostałe parametry bez zmian.

Pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 igłę z mikroostrzem odwrotnie tnącą podwójną o długości 8 mm, 3/8 koła o grubości nici 7/0 i długości 45 cm wykonanej z czystego jedwabiu niewchłanialnego impregnowanego woskiem? Pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza w tej pozycji igły z mikroostrzem odwrotnie tnącej podwójnej o długości 8 mm, 3/8 koła o grubości nici 7/0 i długości 45 cm wykonanej z czystego jedwabiu niewchłanialnego impregnowanego woskiem.

Pyt. 7 Paragraf 4 ust. 1
Prosimy o wydłużenie terminu z 48 godzin na 72 godziny.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 48 na 72 godziny.

Pyt. 8 Paragraf 5 ust. 1 a
Wykonawca prosi o zmniejszenie podanych kar do poziomu 1%
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisem: od zamówionej partii towaru nie od całości umowy, ograniczyliśmy w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Przedział wielkości zamówień realizowanych wynosi od średnio od 1.000 do 1.500. Jak widać z przedstawionych kwot wysokość kary kształtować się będzie od 20 do 30 zł za jeden dzień zwłoki. Zaproponowana wielkość kary przez Pytającego znosi jej charakter. Kara przestaje być dolegliwością.

 

SPZZOZ.ZP/9/2010
Przasnysz, dn. 17.03.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę artykułów szewnych. SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie przetargu na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu:

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Covidien Polska Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa


Wartość pakietu brutto: 3.850,07 zł
Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.
Ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze


Wartość pakietu brutto: 6.259,50
Ilość punktów: 61,51 pkt.

Wybrano ofertę nr 1


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL