[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

materiały opatrunkowe dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    o1-05112010.rar - Ogłoszenie
    s1-05112010.rar - SIWZ
    z1-05112010.rar - Załączniki
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.11.2010r do godz. 1100.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 15.11.2010r o godz. 1130.

Przasnysz, dnia 05.11.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 09.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na prośbę Wykonawcy przesuwa termin składania ofert.

Termin składania ofert 18.11.2010r godz. 1000
Termin otwarcia ofert 18.11.2010r godz. 1030

Prośba Wykonawcy wynika z czasochłonności przygotowania oferty.  


SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 10.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 08.11.2009 r Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Pakiet 1
Czy w Pakiecie 1 pozycja 16 Zamawiający dopuści gazę 13 nitkową w składkach 90 cm x 200 m lub 17 nitkową w składkach 90cm x 100m, co pozwoli zaoferować korzystniejszą cenę?
Odp. Zamawiający dopuszcza gazę 17 nitkową w składkach 90cm x 100m.

Pyt. 2 Pakiet 1
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 27, pozwoli to naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę na pozostały asortyment pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wyżej wymienionych pozycji z pakietu I. Są to opatrunki zamawiane w niewielkich ilościach bieżące potrzeby. Korzystniejsze jest więc zamawiane tych opatrunków z innymi. Pogrupowanie zamówienia w pakiety jest to uprawnienie zamawiającego i wynika ze struktury wewnętrznej Szpitala.

Pyt. 3 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5, pozycja 1 i 5 wymaga, aby wskazane produkty wykorzystywały klej akrylowy, minimalizujący podrażnienia w stosunku do kleju kauczukowego?
Odp. Zamawiający nie wymaga aby wskazane produkty wykorzystywały klej akrylowy.

Pyt. 4 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5, pozycja 1 wymaga, aby przylepiec umieszczony był na szpulce z brzegami zapobiegającymi brudzeniu się przylepca?
Odp. Zamawiający nie wymaga aby przylepiec umieszczony był na szpulce z brzegami zapobiegającymi brudzeniu się przylepca.

Pyt. 5 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 20 dopuści, aby zamiast kochera zaoferować pean?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferować pean zamiast kochera.

Pyt. 6 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 29 ma na myśli Tupfery jałowe gazowe 17n fasolka 15 cm x 15 cm z nitką RTG x 5 szt.? Jeżeli nie prosimy o sprecyzowanie.
Odp. Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 29 ma na myśli Tupfery jałowe gazowe 17n fasolka 15 cm x 15 cm z nitką RTG x 5 szt.

Pyt. 7 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 30 dopuści tupfery pakowane po 250 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza tupfery pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pyt. 8 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 39 dopuści zamiast serwety włókninowo- foliowej bez otworu, serwetę gdzie jedna warstwa będzie folią, a druga bibułą celulozową?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza serwety zaproponowanej w zapytaniu.

Pyt. 9 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 39 dopuści serwetę z otworem o średnicy 8cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 8 cm.

Pyt. 10 Pakiet 5
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 40 gotowy jest zmienić wymagania dotyczące serwety włókninowo-foliowej z otworem 10 cm? Z naszego doświadczenia wskazany rozmiar 45x45 dla serwety, która ma służyć zabiegom na polu o średnicy 10 cm jest zbyt małe. Czy zamawiający zgodzi się, aby rozmiar wspomnianej serwety z otworem wynosił min 45x75 cm?
Odp. Zamawiający w tej pozycji wymaga serwety włókninowo-foliowej 45x45 cm.

Pyt. 11 Pakiet 5
Czy w pakiecie 5 pozycja 40, można wycenić zestaw w skład, którego wchodzi serweta włókninowa w rozmiarze 60cm x 40cm?
Odp. Zamawiający wymaga w tej pozycji serwety włókninowej 50x50 cm.

Pyt. 12 Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki wspomniane w pakiecie 5 pozycja 41 posiadały w swojej budowie oddychający laminat na całej powierzchni pieluchomajtki, który pozwala skórze użytkownika oddychać (umożliwia przepływ pary wodnej i powietrza), jak również ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz podwójne przylepcorzepy zapewniające komfort użytkownikowi poprzez optymalne dopasowanie produktu do ciała?
Odp. Zamawiający wymaga pieluchy jak w zapytaniu.

Pyt. 13 Pakiet 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr III taśm o długości 60 cm, szerokości 1 cm, bez plastikowej osłonki, o atraumatycznych brzegach zapobiegających podrażnieniom tkanek, zakładanych przy użyciu aplikatorów wielokrotnego użytku?
Odp. Zamawiający wymaga taśmy zgodnej z zapisami SIWZ.

Pyt. 14
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, np. na dzień 18.11.2010r. w w/w postępowaniu. Prośbę swoją motywujemy zbliżającymi się dniami wolnymi od pracy i w związku z powyższym brakiem czasu na przygotowanie i złożenie oferty przetargowej.
Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
Termin składania ofert 18.11.2010r godz. 1000
Termin otwarcia ofert 18.11.2010r godz. 1030

Pyt. 15 Pakiet III
Czy Zamawiający wymaga w/w pakiecie lekkiej taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu o jednolitej strukturze z materiału niewchłanialnego, monofilamentowego, polipropylenowego z częścią nierozpuszczalną w środku taśmy o długości 45 cm, szerokości 1,1 co, gramaturze 48g/m2 i wytrzymałości 70 N/cm z plastikową osłonką.
Odp. Zamawiający wymaga taśmy jak w zapytaniu.

Pyt. 16 Pakiet III
Zwracamy się z prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek po 1 szt. do w/w pakietów, gdyż jesteśmy dostawcą asortymentu opisanego w przedmiocie zamówienia od 2007 roku - umowa nr 107/2007, nr 96/2008 i aktualna nr 100/2009 z 26.11.2009 r.
Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu dołączenia próbek.

 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 10.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 09.11.2009 r Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Dotyczy Pakietu III
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy do wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 60 cm, szerokości 1,5 cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza taśm jak w zapytaniu.

Pyt. 2 Paragraf 2 ust 4
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:
Zmiana cen netto umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis zaproponowany w zapytaniu.

Pyt. 3 Paragraf 4 ust. 1
Prosimy o wydłużenie terminu z 48 godzin na 72 godziny.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw na 72 godziny.

Pyt. 4 Paragraf 5 ust 1a
Wykonawca prosi o zmniejszenie podanych kar do poziomu 1%.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Naliczanie kar od "niezrealizowanego jednostkowego zamówienia" nie od całości umowy ogranicza w sposób radykalny kwotę od której będzie naliczana kara.
Zmniejszenie kar nie będzie dolegliwością dla Wykonawcy.

Pyt. 5 Paragraf 6 ust. 3 myślnik 2
Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu.

 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 10.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 09.11.2009 r Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1
Czy Zamawiający wymagać będzie w celu dokładnego potwierdzenia, że złożona oferta w zupełności odpowiada wymaganiom zawartym w specyfikacji dostarczenia na żądanie dokumentów dopuszczających do obrotu zaoferowany asortyment?
Odp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że oferowane artykuły posiadają wymagane przepisami dokumenty, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego oraz zobowiązanie że udostępni te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.

 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 15.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1
Zgodne z art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku ( Dz. U. Nr 107, poz. 679) o wyborach medycznych, zabrania się wprowadzania do obrotu, wprowadzania do używania, dystrybuowania, dostarczani, udostępniania, instalowania, uruchomiania i używania wyrobów, dla których upłynął termin ważności lub został przekroczony czas bezpiecznego używania, określone przez wytwórcę. Przepis ten odbiegając nieco treścią od art. 12 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych, pozostawia jednak kwestie związane z określeniem terminu ważności dla wyrobu medycznego kompetencji wytwórcy zastrzegając przy tym, iż po upływie terminu ważności, wprowadzanie wyrobu do obrotu, używania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania jest zabronione. Dodatkowe wymogi w zakresie zasad wprowadzania do obrotu i używania wyrobu medycznego określam m.in. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, zgodnie z którym wyroby medyczne muszą spełnić odnoszące się do nich wymagania zasadnicze. Nowa ustawa o wyrobach medycznych, zawiera w art. 23 delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia, do określania w drodze rozporządzenia dla wyrobów medycznych m.in.: tych wymagań zasadniczych, przy uwzględnieniu rodzaju, klasyfikacji i przeznaczenia wyrobu, systemu jakości wdrożonego przez wytwórcę oraz potrzeby ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów , użytkowników i osób trzecich. Niestety do chwili obecnej Minister Zdrowia, nie wydał rozporządzenia określającego m.in. wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, a poprzednio obowiązujące rozporządzenie Minister Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (wydanie na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych) Zostało uchylone z dniem 18 września 2010 roku przez nową ustawę o wyrobach medycznych. Z uwagi na chwilowy brak aktu wykonawczego określającego wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, kwestię terminu ważności wyrobów medycznych należy oceniać świetle ostatnio obowiązujących przepisów ww. rozporządzenia 1 dnia 3 listopada 2004 roku, które określało wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu i do używania oraz wymagania dotyczące projektu i wykonania wyrobu medycznego, w tym wymagania dotyczące treści etykiety.
Zgodnie z pkt. 1 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia wyroby medyczne musiały być zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby ich stosowanie we właściwych warunkach i zgodnie z przywidzianym zastosowaniem nie pogarszało stanu klinicznego ani nie zagrażało bezpieczeństwu pacjentów, zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników oraz osób trzecich. Natomiast na podstawie ust. 4 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia przez przewidziany przez wytwórcę czas używania wyrobu, musiały być zachowane wymagania wynikające z ust. 1-3 załącznika nr 1 i nie mogło nastąpić pogorszenie działania tego wyrobu w związku z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem. Jeśli wytwórca nie określił przewidzianego czasu używania wyrobu, należało przyjąć taki czas, jaki był przyjmowany dla tego rodzaju wyrobów. Dodatkowo ustawodawca w pkt. 13,3 ppkt. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazał, iż etykieta powinna zawierać m.in. oznaczenia daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, jeżeli dotyczy. Powyższe zapisy rozporządzenia z dnia 3 listopada 2004 roku, wskazywały, iż wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel wprowadzający wyroby medyczne do obrotu zobowiązany był umieścić datę ważności na wyrobie medycznym, jeżeli wymagane było to przepisami prawa w odniesieniu tylko do konkretnego wyrobu medycznego. W przypadku braku wskazania czasu używania wyrobu - terminu ważności na etykiecie, należało przyjmować zgodnie z ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, że czas przydatności tego wyrobu to czas jaki jest przyjmowany do używania dla danego rodzaju wyrobu. Oczywiście w przypadku wyrobów medycznych, które zawierają w sobie produkty lecznicze, jak również wyrobów medycznych jałowych - ze względu na ich właściwości wymagało, się, aby wytwórca wskazał ich termin przydatności na etykiecie, ponieważ ich cechy istnieją przez ściśle określony czas, przekroczenie którego może spowodować pogorszenie działania tych wyrobów medycznych, a nawet może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ponadto w ust. 13.3 ppkt. 12 załącznika nr 1 do rozporządzenia ustawodawca wprost nakładał na wytwórcę obowiązek podania na etykiecie roku wyprodukowania, ale tylko dla wyrobu aktywnego innego niż określony w pkt. 13.3 ppkt 5 załącznika do ww. rozporządzenia. Oznaczało to więc, iż wyłącznie w przypadku konkretnych wyrobów medycznych, z których właściwości wynikała konieczności wskazania terminu przydatności, tak aby ich stosowanie nie zagrażało zdrowiu i życiu pacjentów, wymagane było aby na etykiecie znalazło się określenie terminu przydatności.
W świetle powyższego, mając na uwadze przepisy nowej ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz brak nowego aktu wykonawczego, który określałby m.in. wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, prosimy o odstąpienie od wymogu podawania daty ważności na wyrobach jałowych.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu podawania daty ważności na wyrobach jałowych.

Pyt. 2
Czy jeżeli, produkt jałowy jest oznaczony znakiem CE oraz spełnia wszelkie normy oraz wymagania zarówno w zakresie produkcji, jak i konfekcjonowania, co potwierdzone jest deklaracjami zgodności oraz certyfikatami wydanymi przez jednostki notyfikowane, to znaczy wystarczy posiadanie tych deklaracji zgodności i certyfikatów jako dokumentów potwierdzających, że opakowania wyrobów medycznych jałowych są zgodne z normą PN_EN 868-5? Podkreślamy iż certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną fakt spełniania wszystkich obowiązujących norm jakościowych.
Odp. Posiadanie deklaracji zgodności i certyfikatów jako dokumentów potwierdzających wystarczy, że opakowania wyrobów medycznych jałowych są zgodne z normą PN_EN 868-5

Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek wzorcowych nie do każdej pozycji, ale w jednym z rozmiarów zamawianego asortymentu ( np. 1 rozmiar opaski dzianej, 1 opakowanie kompresów czy 1 sztuka każdego z opatrunków specjalistycznych?)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie próbek wzorcowych nie do każdej pozycji, ale w jednym z rozmiarów zamawianego asortymentu

Pyt. 4 Pakiet 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 39 dopuści zamiast serwety włókninowo- foliowej bez otworu, serwetę gdzie jedna warstwa będzie folią, a druga bibułą celulozową?
Odp. Po ponownej analizie Zamawiający dopuszcza w poz. 39 serwetę zaproponowaną w zapytaniu.

Pyt. 5 Pakiet 5
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 40 gotowy jest zmienić wymagania dotyczące serwety włókninowo-foliowej z otworem 10 cm? Z naszego doświadczenia wskazany rozmiar 45x45 dla serwety, która ma służyć zabiegom na polu o średnicy 10 cm jest zbyt mały. Czy zamawiający zgodzi się, aby rozmiar wspomnianej serwety z otworem wynosił min 45x75 cm?
Odp. Po ponownej analizie Zamawiający dopuszcza w poz. 40 serwetę zaproponowaną w zapytaniu.

Pyt. 6 Pakiet 5
Czy w pakiecie 5 pozycja 40, można wycenić zestaw w skład, którego wchodzi serweta włókninowa w rozmiarze 60cm x 40cm, zamiast serwety włókninowej 50cm x 50cm?
Odp. Po ponownej analizie Zamawiający dopuszcza w poz. 40 serwetę zaproponowaną w zapytaniu.

 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 16.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


S P R O S T O W A N I E

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu prostuje zapytanie i odpowiedź nr 1 z dnia 15.11.2010r.

Zarówno w zapytaniu jak i odpowiedzi został zawarty zapis: "wyroby jałowe", a winno być: "wyroby niejałowe".
 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 01.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych:

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 3
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń


Ilość punktów w kryterium cena: 93,93 pkt.

Oferta nr 4
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 4

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1 POLHERNIA Beata Galos
ul. Jagiellońska 28C/7
80-366 Gdańsk


Ilość punktów w kryteriu
m cena: 100 pkt.

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
POLHERNIA Beata Galos
ul. Jagiellońska 28C/7
80-366 Gdańsk


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet V
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 3
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 4
PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Pakiet VII
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 2
NEOMED Barbara J. Stańczyk
ul. Kajki
05-501 Piaseczno


Ilość punktów w kryterium cena: 92,43 pkt.

Oferta nr 5
FarMedica Sp. z o.o.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa


Ilość punktów w kryterium cena: 100 pkt.

Wybrano ofertę nr 5

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL