[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie dokumentacji technicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-06012010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-06012010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.01.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 20.01.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 06.01.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 14.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przeatrgu na wykonanie dokumentacji technicznej:

Szczegółowe informacje w załączniku:
http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/oo-06012010.zip - Ogłoszenie,


Przasnysz, dn. 29.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na: "Wykonanie dokumentacji technicznej na Projekt pn: Termomodernizacja bryły A, B, C oraz modernizacja źródła ciepła dla Szpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu" realizowanego w ramach RPO Priorytet IV Środowisko Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie 4.3 Ochrona Powietrza Energetyka:

Do terminu otwarcia tj. do dn. 20.01.2010 r wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
NEON Wojciech Norberciak
Kolonia Borek
ul. Przemysłowa 3
42-262 Poczesna


Wartość oferty netto: 31.450,00
Wartość oferty brutto: 38.369,00

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Oferta nr 2
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 13
Skr. poczt. Nr 78
06-400 Ciechanów


Wartość oferty netto: 80.000,00
Wartość oferty brutto: 97.600,00

Ilość punktów w kryterium cena - 39,31 pkt.

Wybrano ofertę nr 1.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL