[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

przetarg na dostawę art. biurowych i komputerowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-07042010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-07042010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.04.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 16.04.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 07.04.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 21.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę art. biurowych i komputerowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę artykułów biurowych i komputerowych:

Pakiet I
Na powyższy pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
BEST-OFFICE J. Jakubiak A. Dąbrowski, B. Jakubiak Spółka jawna
ul. Kopernika 6
07-410 Ostrołęka


Wartość netto: 32.768,89
Wartość brutto: 39.978,07

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet II
Na powyższy pakiet wpłynęły dwie ofert:

Oferta nr 1
INKSPOT
ul. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn


Wartość netto: 12.639,00
Wartość brutto: 15.419,58

Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 2
BEST-OFFICE J. Jakubiak A. Dąbrowski, B. Jakubiak Spółka jawna
ul. Kopernika 6
07-410 Ostrołęka


Wartość netto: 15.459,30
Wartość brutto: 18.860,00

Ilość punktów: 81,76 pkt.

Wybrano ofertę nr 1.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL