[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-14012010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-14012010.zip - SIWZ.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.01.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 29.01.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 14.01.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/3/2010Przasnysz, dn. 19.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza tkaninę na odzież roboczą o parametrach kurczliwości do 2%.
Tkaniny dodatkowo kurczone, tzw. sanforyzowane posiadają większą kurczliwość (do 5%) niż wymagana w SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza tkaninę o parametrach kurczliwości do 2%

Pyt. 2 Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia na minimum 3 miesiące od dnia podpisania umowy?
Czas ten potrzebny jest na mierzenie pracowników, zamawianie tkanin, krojenie, często indywidualne na miarę, dostarczenie gotowych wyrobów
Odp. Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia na 3 miesiące.

Pyt. 3 Czy w Pakiecie nr 1 poz. 11, 13, 15 Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie fartuchów w kolorze zielonym. Określony kolor szary jest niepopularny i nie do zdobycia w Polsce.
Odp. Zamawiający oprócz koloru szarego dopuszcza ewentualnie kolor ciemnozielony np. butelkowy.

Pyt. 4 Prosimy potwierdzić, że przez słowo "asortyment" (rozdział XVII pkt 2 pakiet 1 SIWZ) Zamawiający rozumie 5 rodzajów odzieży:

 1. Garsonka damska, ubranie damskie (żakiet + spódnica + spodnie)
 2. Ubranie męskie
 3. Fartuch damski
 4. Fartuch męski
Nie zaś 15 pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym pakietu 1. Do załączonego wzoru wykonawca musi w takim razie dołączyć próbki tkaniny w pozostałych kolorach.
Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia do Pakietu I odzieży do oceny jakościowej w ilościach wymienionych w pytaniu oraz próbki tkanin w pozostałych kolorach

Pyt. 5 Odzieży roboczej (rozdział III, pkt. 2 SIWZ) z pakietu I jako środka ochrony osobistej I klasy, nie certyfikuje się na znak bezpieczeństwa i w związku z tym wykonawca może załączyć jedynie Deklarację zgodności (zgodność z postanowieniami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącego wymagania dyrektywy 89/686/EEC).
Odp. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty jedynie Deklarację zgodności.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie I odzież zapinaną na nierdzewne napy wytrzymujące wyższe temperatury niż plastikowe guziki?
Odp. Zamawiający dopuszcza odzież zapinaną na nierdzewne napy wytrzymujące wysokie temperatury pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych nap do każdej sztuki odzieży w ilości co najmniej 25% występujących w danej sztuce.

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści w ocenie jakości dostarczenie wraz z ofertą po 1 sztuce wzoru odzieży dla kobiet i mężczyzn tj po 1 sztuce żakietu damskiego, spódnicy damskiej, spodni damskich, fartucha damskiego, bluzy męskiej, spodni męskich, fartucha męskiego, fartucha damskiego
Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pyt. 8 Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - kurtka całoroczna, spodnie zimowe.
Czy zamawiający dopuści wykonanie odzieży z tkaniny elanobawełny wykończonej powłoką teflonową, wodoszczelnej, wiatroszczelnej, paro-przepuszczalnej, miekkiej wytrzymałej na rozdarcia o składzie 80% poliester i 20% bawełna i gramaturze 220 g/m2.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza tkaniny jak w zapytaniu.

Pyt. 9 Dotyczy opisu bluzy polarowej
Czy Zamawiający dopuści wykonanie bluzy polarowej z tkaniny o składzie 100%poliester i gramaturze 35 g/m2?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza tkaniny jak w zapytaniu.

Pyt. 10 Zamawiający wymaga w SIWZ aby odzież z pakietu nr 1 posiadała Certyfikat zgodności na wyrób natomiast odzież z tego pakietu zaliczana jest do środków ochrony indywidualnej kat. I a kategoria ta nie podlega procesowi certyfikacji.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zezwala na zaoferowanie w Pakiecie I odzieży posiadającej deklarację zgodności z normą PN-P-84525 na wyrów?
Odp. Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.SPZZOZ.ZP/3/2010
Przasnysz, dn. 20.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. Zamawiający wymaga w Pakiecie I dostarczenia po dwie sztuki każdego asortymentu. Czy pod tym określeniem Zamawiający rozumie dostarczenie:
 • 2 komplety ubrania damskiego ze spódnicą
 • 2 komplety ubrania damskiego ze spodniami
 • 2 komplety ubrania męskiego
 • 2 sztuki fartucha męskiego
 • 2 sztuki fartucha damskiego
Odp. Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta w odpowiedzi na pytanie 4 z dnia 19.01.2010r.

SPZZOZ.ZP/3/2010
Przasnysz, dn. 21.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


WYJAŚNIENIE

Dotyczy: przetargu na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu.

W związku z wieloma telefonami dotyczącymi ilości ubrań które należy dostarczyć w celu oceny jakościowej Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia po 2 sztuki odzieży w następującym asortymencie:
 1. Garsonka damska, ubranie damskie (żakiet + spódnica + spodnie)
 2. Ubranie męskie
 3. Fartuch damski
 4. Fartuch męski

SPZZOZ.ZP/3/2010
Przasnysz, dn. 22.01.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy obuwie damskie i męskie powinno posiadać pełny profil ortopedyczny?
Odp. Zamawiający pod pojęciem profil ortopedyczny rozumie wyprofilowanie rzeźby stopy.

Pyt. 2 Czy skóra naturalna na wierzch obuwia powinna być z dwoin foliowanych - powszechnie stosowane i najlepsze na tego rodzaju obuwie?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania skóry wierzchniej zaproponowane przez pytającego.

Pyt. 3 Czy wyściółka powinna być wykonana ze skór bydlęcych podszewkowych, najlepszych na tę część obuwia, lepszych od skór świńskich grubość 0,4 - 0,5 mm, poprzez swoją grubość około 0,8 - 0,9 mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza wyściółkę ze skór bydlęcych podszewkowych.

Pyt. 4 Czy wkładka - rozumiem wyściółka ma być na całej powierzchni perforowana? Nie stosuje się takich rozwiązań, gdyż osłabia to wyściółkę, zmniejsza jej zdolność do pochłaniania i magazynowania potu, perforacja ma na celu odprowadzenie potu na zewnątrz lub do innego elementu obuwia, podeszwa poliuretanowa do nie wchłonie. Uważam iż perforacja w cholewce - wierzchu obuwia będzie wystarczająca. Największą wadą "szytego" systemu montażu obuwia jest odklejanie wyściółki i jej przesuwanie, szczególnie w miejscu pięty.

Zatem czy Zamawiający zechce zmienić opis przedmiotu zamówienia na:

 • Wyściółka przyszyta do podeszwy poliuretanowej w miejscu, pięty nicią montażową, lub co lepsze, trwalsze i wygodniejsze, wyściółka nie zwinie się, nie zmarszczy, nie odklei i nie przesunie, jest napięta trwale przymocowana do podeszwy i cholewki, nacisk stopy podczas chodzenia powoduje ruch powietrza między napiętą wyściółką, a podeszwą poliuretanową, co sprzyja higieniczności i wentylacji. Szacunkowy koszt nie większy niż +5% max 10%.
 • Wyściółka przyszyta wraz z wierzchem obuwia-cholewką na całym obwodzie nicią montażową do podeszwy poliuretanowej z pełnym profilem ortopedycznym. Oczywiście zapis o gąbce pod wyściółką pozostaje bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez pytającego.


SPZZOZ.ZP/3/2010
Przasnysz, dn. 23.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odzieży i obuwia roboczego dla personelu SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę przetargu na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników medycznych i technicznych SPZZOZ w Przasnyszu.

Pakiet I

Na powyższy Pakiet wpłynęło 10 ofert:

Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
BERETTA Dariusz Jażdżyk
ul. Wstępna 70/72
26-600 Radom

Wartość brutto pakietu: 79.128,71 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 42,32 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 15 pkt.
Razem ilość punktów: 57,32 pkt.

Oferta nr 9
ALGA-BIS
Ewa Andrzejewska, Krzysztof Krysiak s.c.
ul. Siedlecka 3
93-138 Łódź

Wartość brutto pakietu: 51.562,08 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 64,95 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 6 pkt.
Razem ilość punktów: 70,95 pkt.

Oferta nr 10
MedBial Spółdzielnia Inwalidów
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok

Wartość brutto pakietu: 58.969,92 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 56,79 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 12 pkt.
Razem ilość punktów: 68,79 pkt.

Oferta nr 11
WOJDAK sp. z o. o.
ul. Hauke Bosaka 9
25-214 Kielce

Wartość brutto pakietu: 70.639,22zł

Ilość punktów w kryterium cena: 47,41 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 9 pkt.
Razem ilość punktów: 56,71 pkt.

Oferta nr 13
Spółdzielnia Inwalidów PRZYSZŁOŚĆ
Zakład Pracy Chronionej
ul. Szkolna 5
98-300 Wieluń

Wartość brutto pakietu: 52.928,48 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 63,27 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 22 pkt.
Razem ilość punktów: 85,27 pkt.

Oferta nr 14
WSI WARSZAWSKA
ul. Nocznickiego 29
01-918 Warszawa

Wartość brutto pakietu: 47.842,91 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70,00 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 15 pkt.
Razem ilość punktów: 85,00 pkt.

Oferta nr 16
NAREW STYL. Sp. z o. o.
ul. Polna 67
06-230 Różan

Wartość brutto pakietu: 59.545,76 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 56,24 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30 pkt.
Razem ilość punktów: 86,24 pkt.

Wybrano ofertę nr 16 tj. firmy Narew Styl Sp. z o. Różan ze względu na najkorzystniejszy bilans punktowy.

Jednocześnie informujemy, że w Pakiecie nr I zostały odrzucone oferty:
- Oferta nr 7 - "REWA" Wiesława Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin - zgodnie z art. 89 ust. 2 tj. treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający w zapisach SIWZ wymagał załączenia próbek, do oferty nie dołączono próbek.
- Oferta nr 12 - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o. o. ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin - zgodnie z art. 89 ust. 2 tj. treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający w zapisach SIWZ wymagał załączenia próbek, do oferty nie dołączono próbek.
- Oferta nr 17 - Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak ul. Błotna B 65-133 Zielona Góra - zgodnie z art. 89 ust. 2 tj. treść oferty nie odpowiada SIWZ, nie spełniony warunek graniczny. Zamawiający wymagał w pakiecie I poz. 11, 13 i 15 fartuchów w kolorze szarym ewentualnie ciemnozielonym butelkowym. Zaproponowany kolor jest ciemnografitowy (prawie czarny), nie odpowiada to treści SIWZ. Ponadto brak jest próbek materiałów w kolorze czerwonym (jako wypustki do ubrań damskich) oraz w kolorze granatowym (fartuchy).

Pakiet II

Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 4
P.P.H.U. EWA Tomasz Dejniak
ul. Spacerowa 5
26-670 Pionki

Wartość brutto pakietu: 1.470,08 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30 pkt.
Razem ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III

Na powyższy Pakiet wpłynęło 5 ofert:

Oferta na 2
ButStar Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 21
83-210 Zblewo

Wartość brutto pakietu: 12.271,98 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 18 pkt.
Razem ilość punktów: 88 pkt.

Oferta nr 3
P. P. H. BOOTMAN Manturewicz Mirosław
ul. Żeromskiego 10
17-300 Siemiatycze

Wartość brutto pakietu: 18.228,02 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 47,13 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 24 pkt.
Razem ilość punktów: 71,13 pkt.

Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
SZENO Urszula Szewczyk
ul. Zakopiańska 4a
81-314 Gdynia

Wartość brutto pakietu: 14.373,43 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 59,77 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30 pkt.
Razem ilość punktów: 89,77 pkt.

Oferta nr 6
MEDIBUT Zakład Produkcyjny
ul. Dąbrowskiego 45
93-177 Łódź

Wartość brutto pakietu: 15.570,25 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 55,17 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 27 pkt.
Razem ilość punktów: 82,17 pkt.

Oferta nr 15
F.H.P Świat Dziecka
Janusz Kowalski
ul. Toruńska 12
26-600 Radom

Wartość brutto pakietu: 21.622,06 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 39,73 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 18 pkt.
Razem ilość punktów: 57,73 pkt.

Wybrano ofertę nr 5 tj. firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SZENO Urszula Szewczyk z Gdyni ze względu na najkorzystniejszy bilans punktowy.

Pakiet IV

Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta 4
P.P.H.U. EWA Tomasz Dejniak
ul. Spacerowa 5
26-670 Pionki

Wartość brutto pakietu: 1.355,30 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30 pkt.
Razem ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet V

Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 10
MedBial Spółdzielnia Inwalidów
Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok

Wartość brutto pakietu: 330,62 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30pkt.
Razem ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet VI

Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX-EL Henryk Maciak
ul. Bursaki 6a
20-150 Lublin

Wartość brutto pakietu: 4.209,00 zł

Ilość punktów w kryterium cena: 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość: 30 pkt.
Razem ilość punktów: 100 pkt.


SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL