[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę odczynników serologiczych, materiałów zużywalnych oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-16042010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-16042010.zip - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 26.04.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 26.04.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 16.04.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/16/2010Przasnysz, dn. 22.04.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odczynników serologiczych, materiałów zużywalnych oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bagietek o dł. 125mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bagietek o dł. 125 mm.

Pyt. 2 Poz. 30 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawów do OB. na 1 ml krwi?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zestawów do OB. Na 1 ml krwi.

Pyt. 3 Poz. 32 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie naklejek samoprzylepnych o wymiarach 38x25mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza naklejki samoprzylepne o wymiarach 38x25 mm.

 

Przasnysz, dn. 05.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę odczynników serologiczych, materiałów zużywalnych oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę odczynników serologicznych, materiałów zużywalnych oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi dla Laboratorium Analitycznego w SPZZOZ w Przasnyszu.

Pakiet I
Wpłynęła 1 oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIMARCO
ul. Przemysłowa 8
11-700 Mrągowo


Wartość netto: 35.262,00
Wartość brutto: 37.730,00

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet II
Wpłynęła 1 oferta, która została wybrana:

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LIMARCO
ul. Przemysłowa 8
11-700 Mrągowo


Wartość netto: 34.535,40
Wartość brutto: 37.187,54

Ilość punktów: 100 pkt.

Pakiet III
Wpłynęła 1 oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
SARSTED Sp. z o. o.
Blizne Łaszczyńskeigo
ul. Warszawska 25
05-082 Stare Babice


Wartość netto: 43.190,00
Wartość brutto: 46.271,80

Ilość punktów: 100 pkt.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL