[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego"
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  o1-19102010.zip - Ogłoszenie
  s1-19102010.rar - SIWZ
  z1-19102010.rar - Załączniki do SIWZ
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.11.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 29.11.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 19.10.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/43/2010Przasnysz, dn. 22.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Zapisy SIWZ dotyczące laptopa - pakiet lV, strona nr 33 Punkt 1 Zamawiający określił minimalną wielkość ekranu: 17,3" w rozdzielczości WUXGA, Czy Zamawiający dopuści również ekran o wielkości 17" w rozdzielczości WUXGA?
Odp. Zamawiający dopuszcza ekran o wielkości 17" w rozdzielczości WUXGA.

Pyt. 2 Zapisy. SIWZ dotyczące laptopa - pakiet lV, strona nr 33 Punkt 9. Zamawiający określił m.in. wśród wbudowanych portów laptopa obecność portu HDMI.
Czy Zamawiający dopuści obecność portu DisplayPort zamiast wspomnianego portu HDMI?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza obecności portu DisplayPort zamiast wspomnianego portu HDMI.

Pyt. 3 Zapisy, SIWZ dotyczące laptopa - pakiet IV, strona nr 34 Punkt 16 Zamawiający określił m.in. "Możliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem".
Czy Zamawiający dopuści również sprzęt nie posiadający tej funkcjonalności?
Odp. Zamawiający dopuszcza również sprzęt nie posiadający tej funkcjonalności.

Pyt. 4 Zapisy SIWZ dotyczące laptopa - pakiet lV, strona 34 punkt 19 Zamawiający określił maksymalną Wagę laptopa; 3 kg. Ponieważ większość laptopów 17" dostępnych na rynku przekracza tę wagę, czy Zamawiający dopuści również laptopa o wadze 3,6 kg?
Odp. Zamawiający dopuszcza również laptopa o wadze 3,6 kg.

Pyt. 5 Zapisy SIWZ dotyczące drukarki - pakiet V, strona nr 36 Punkt 1.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie nie posiadające sterowników do systemów MAC OS 9.x?
Odp. Zamawiający akceptuje urządzenie nie posiadające sterowników do systemów MAC OS 9.x.

Pyt. 6 Zapisy SIWZ dotyczące drukarki pakiet V, strona nr 37-38 Punkt 3.
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie nie posiadające sterowników do systemów MAC OS 9 x i Windows 2000?
Odp. Zamawiający akceptuje urządzenie nie posiadające sterowników do systemów MAC OS 9 x i Windows 2000.

 

SPZZOZ.ZP/43/2010Przasnysz, dn. 24.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego".

Po dokonanej analizie SIWZ w zakresie wymogów technicznych dla sprzętu objętego zamówieniem, Zamawiający zgodnie z Art. 38, pkt. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych" wprowadza poniższe zmiany do treści SIWZ:

Pakiet IV Laptop, w kolumnie "Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów" tabeli pkt:
  1. otrzymuje brzmienie: - min. 17,3",
  4. otrzymuje brzmienie: - min. 4GB min. DDR3 (1066 MHz),
  9. otrzymuje brzmienie: Wbudowane:
  • 1xVGA,
  • IEEE1394,
  • 1x HDMI,
  • 4 szt. USB,
  • RJ-45,
  • złącze słuchawkowe,
  • złącze mikrofonowe,
  • wbudowany czytnik ExpressCard,
  • czytnik kart pamięci,
  • wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera,
  • wbudowany czytnik linii papilarnych,
  16. otrzymuje brzmienie:
  • Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, modułu: WLAN bez uruchamiania systemu oper.
  • Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN.

W związku z faktem dokonania powyższych zmian zgodnie z Art. 38, pkt. 6 ustawy "Prawo zamówień publicznych", Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 01-12-2010r, godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.
z2-19102010.rar - Załącznik

 

SPZZOZ.ZP/43/2010Przasnysz, dn. 25.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego".

Po dokonanej analizie SIWZ w zakresie wymogów technicznych dla sprzętu objętego zamówieniem, Zamawiający zgodnie z Art. 38, pkt. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych" wprowadza poniższe zmiany do treści SIWZ:

Pakiet V Drukarki, w kolumnie "Wymagane minimalne parametry techniczne" tabeli:

Pozycja 1 Drukarka laserowa, pkt:
16 - Gwarancja - otrzymuje brzmienie: Gwarancja producenta na min. 24 miesiące
17 - Wyposażenie - otrzymuje brzmienie: - Sterowniki na CD, - Kabel podłączeniowy USB 2.0 1.5 MB, - Instrukcja obsługi w języku polskim

Pozycja 2 Drukarka laserowa z modułem sieciowym, pkt:
10 - Prędkość procesora - otrzymuje brzmienie: - min. 500 MHz,
14 - Gwarancja - otrzymuje brzmienie: Gwarancja producenta na min. 24 miesiące
16 - Wyposażenie - otrzymuje brzmienie: - Sterowniki na CD, - Kabel podłączeniowy USB 2.0 1.5 MB, - Instrukcja obsługi w języku polskim

Pozycja 3 Drukarka laserowa kolorowa, pkt:
15 - Gwarancja - otrzymuje brzmienie: Gwarancja producenta na min. 24 miesiące
14 - Wyposażenie - otrzymuje brzmienie: - Sterowniki na CD, - Kabel podłączeniowy USB 2.0 1.5 MB, - Instrukcja obsługi w języku polskim

Pozycja 6 Kserokopiarka, pkt:
1 - Opis wymagań - otrzymuje brzmienie:
- Drukarka sieciowa + skaner (wbudowany moduł sieciowy)
- Duplex (kopiowanie dwustronne) automatyczny podajnik o poj. min. 100 arkuszy A4
- Serwer dokumentów ( Dysk twardy )
- Podstawa z kasetami na papier
- Formaty: A4-A3
- Szybkość minimum 20 str/min.
- Zoom: 25% - 400%
- Funkcja wysyłania z urządzenia skanowanych dokumentów jako pdf, tiff do dowolnej lokalizacji w sieci komputerowej
- dotykowy panel
- Funkcja wysyłania e-mail, e-fax
- Finiszer zewnętrzny
- Oryginały: kartki pojedyncze, książki i przedmioty grube o wadze do 2 kg
- funkcja - skanuj raz, kopiuj wiele razy
- Systemy operacyjne: Windows XP / Vista / 7, oraz Linux
- Instrukcja obsługi w języku polskim

 

SPZZOZ.ZP/43/2010Przasnysz, dn. 14.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego, stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz zakup i wdrożenie systemu informatycznego stanowiących przedmiot projektu "e-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SP ZZOZ w Przasnysz"

Pakiet I
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 212.585,00

Ilość punktów w kryterium cena - 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 100 pkt.

Pakiet II
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 55.824,76

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet III
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 19.330,90

Ilość punktów w kryterium cena - 70 pkt.
Ilość punktów w kryterium jakość - 30 pkt.
Razem: 100 pkt.

Pakiet IV
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 23.241,00

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet V
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 78.062,92

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Pakiet VI
Na powyższy Pakiet wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

WASCO S.A.
ul. Berbeckiego 4
44-100 Gliwice

Wartość brutto 105.237,20

Ilość punktów w kryterium cena - 100 pkt.

Zgodnie z art. 92 oraz art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia może być zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z faktem że w przetargu nieograniczonym wpłynęła tylko jedna oferta.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL