[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania - poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-20042010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-20042010.zip - SIWZ.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.04.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 29.04.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 20.04.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 19.05.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania - poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.

Do terminu składania ofert tj. do 29.04.2010 do godz. 10 wpłynęły 4 oferty.

Oferta nr 1
WECTOR Sp. z o. o.
ul. Radzymińska 183
03-576 Warszawa


Wartość netto - 65.409,84
Wartość brutto - 79.800,00
Ilość punktów: 100 pkt.

Oferta nr 3
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 13
06-400 Ciechanów


Wartość netto - 69.000,00
Wartość brutto - 84.180,00
Ilość punktów: 94,80 pkt.

Oferta nr 4
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka


Wartość netto - 100.000,00
Wartość brutto - 122.000,00
Ilość punktów: 65,1 pkt.

Wybrano ofertę nr 1

 • Jednocześnie odrzucamy ofertę nr 2 tj. ofertę firmy INWEST-BUD mgr inż. Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn - zgodnie z art. 89 ust. 2 tj. treść oferty nie odpowiada SIWZ.
  Wykonawca w swojej ofercie nie wykazał osoby prowadzącej rozliczenie inwestycji, która winna posiadać doświadczenie min 5 letnie w zakresie rozliczania i koordynacji budowy (SIWZ roz. V pkt 1 ppkt. c).
  W rozdziale VI pkt. 2 ppkt. a) dokument w/w był wymagany, uszczegółowiono wyłącznie dodatkowe dokumenty dla inspektorów nadzoru ponieważ ich posiadanie wynika z przepisów prawa.
  Pomimo wezwania Zamawiającego z dnia 06.05.2010 r do uzupełnienia wymaganego dokumentu nie został on dostarczony.
  W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL