[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

udzielenie kredytu w rachunku kredytowym na bieżącą działalność w SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-22012010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-22012010.zip - SIWZ.
  2. http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/z1-22012010.zip - Załączniki.
  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 04.02.2010r do godz. 1200.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 04.02.2010r o godz. 1230.

Przasnysz, dnia 22.01.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 18.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: złożenia oferty cenowej na zarządzanie projektem...

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 04.02.2010 r do godz. 1200 wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1
Polski Bank Spółdzielczy
ul. 3-go Maja 3
06-400 Ciechanów


Kwota odsetek: 74.186,85

Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. oferta spełniająca warunki SIWZ przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL