[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg pisemny na

sprzedaż używanego sprzętu medycznego:
 • Sterylizator parowy MC 8 D - 1 szt.
  Zakupiony w 2002r.
 • Autoklaw kasetowy Statim 2000 - 1 szt.
  Zakupiony w 2001r.
 • Bieżnia elektryczna G-635 - 1 szt.
  Zakupiona w 2002r.
  Bieżnia uszkodzona i skasowana

Stan techniczny sprzętu można ocenić osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 - 1430.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.szpital.przasnysz.prv.pl oraz pod numerem telefonu (029) 75-34-405 lub (029) 75-34-310

Termin składania ofert cenowych: do dnia 31.03.2010 o godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 31.03.2010 o godz. 1030

W siedzibie SPZZOZ w Przasnysz przy ul. Sadowej 9 Sala Konferencyjna pok. Z 108.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 zastrzega sobie prawo wycofania się ze sprzedaży bez podania przyczyny.


Przasnysz, dnia 22.03.2010 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL