[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-23062010.zip - Ogłoszenie,
    http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-23062010.zip - Specyfikacja.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.07.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 01.07.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 23.06.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 05.07.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu..

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że do terminu otwarcia wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

Oferta nr 1
SPS Handel S.A.
ul. Grójecka 68/87
02-339 Warszawa


Wartość brutto - 251.510,00
Termin ważności bonów - 30.06.2011r.
Ilość punktów sprzedaży na terenie Przasnysza - 28

Ilość punków w kryterium:
1.cena - 70 pkt.
2.termin ważności bonów - 5 pkt.
3.ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 20 pkt.
RAZEM 95 pkt.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL