[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

przetarg na dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
    o1-23112010.rar - Ogłoszenie
    s1-23112010.rar - SIWZ
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.12.2010r do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 01.12.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 23.11.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 02.12.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę bonów towarowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przesyła rozstrzygnięcie przetargu na dostawę bonów dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Do terminu otwarcia wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1
Sodexo PASS Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa


Wartość brutto - 198.560,00
Termin ważności bonów - 30.06.2012r.
Ilość punktów sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego - 4.706

Ilość punków w kryterium:
cena - 65 pkt.
termin ważności bonów - 5 pkt.
ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 30 pkt.
RAZEM 100 pkt.

Oferta nr 2
SPS Handel S.A.
ul. Grójecka 68/87
02-339 Warszawa


Wartość brutto - 198.560,00
Termin ważności bonów - 30.06.2011r.
Ilość punktów sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego - 151

Ilość punków w kryterium:
cena - 65 pkt.
termin ważności bonów - 0 pkt.
ilość punktów sprzedaży na terenie miasta Przasnysza - 0,96 pkt.
RAZEM 65,96 pkt.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL