[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na:

prowadzenie strzeżonego parkingu na terenie SPZZOZ w Przasnyszu.
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  o1-27102010.rar - Ogłoszenie
  s1-27102010.rar - SIWZ
  z1-27102010.rar - Załącznik
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 09.11.2010r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 09.11.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 27.10.2010 r.
 

SPZZOZ.ZP/46/2010Przasnysz, dn. 10.11.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: prowadzenie strzeżonego parkingu na terenie SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie przez okres 2 lat strzeżonego parkingu na terenie Szpitala Rejonowego w Przasnyszu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 09.11.2010 r do godz. 10.00 złożono trzy oferty:
 1. Oferta nr 1
  ORGANIZACJA i DOZÓR PARKINGÓW Jerzy Stańczyk
  ul. Wojskowa 4/18
  06-300 Przasnysz
  Cena ofertowa:
  • ogółem za 1 miesiąc 6.000,00 zł netto
  • ogółem za 1 miesiąc 7.320,00 zł brutto
 2. Oferta nr 2
  ZAKŁAD USŁUGOWY Kompleksowe Usługi Budowlane
  Działalność Ochroniarska mgr Grzegorz Rokicki
  ul. Witosa 11/10
  06-300 Przasnysz
  Cena ofertowa:
  • ogółem za 1 miesiąc 3.500,00 zł netto
  • ogółem za 1 miesiąc 4.270,00 zł brutto
 3. Oferta nr 3
  AGENCJA OCHRONY MIENIA
  P.H.U. "JANBIS"
  ul. Synów Pułku 10
  01-354 Warszawa
  Cena ofertowa:
  • ogółem za 1 miesiąc 4.600,00 zł netto
  • ogółem za 1 miesiąc 5.612,00 zł brutto

Oferty nr 2 i 3 spełniają Warunki Zamówienia.

Oferta nr 1 jest niezgodna z zapisami Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymagał aby Wykonawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą w swoim zakresie wpis o prowadzeniu parkingów.

Oferta nr 1 w zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej zawiera:
Określenie przedmiotu działalności gospodarczej (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): 96.09.Z tj. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Działalność objęta zamówieniem zawarta jest w numerze 52.21.Z

W/w numer PKD nie obejmuje rodzaju działalności która jest przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym Oferta nr 1 zostaje odrzucona, a Zamawiający jako najkorzystniejszą wybiera ofertę nr 3.

 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL