[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg na dzierżawę:

pomieszczeń kioski i baru w siedzibie SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Adres strony internetowej na której dostępny będzie SIWZ:
  Bar - powierzchnia 82,60 m2
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-29042008a.zip
  Kiosk - powierzchnia 11,40 m2
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s1-29042008b.zip
  Lokalizacja pomieszczeń w siedzibie Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.
 2. Oferty należy składać oddzielnie na kiosk i na bar w sekretariacie w SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.05.2008r. do godziny 1200.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 21.05.2008r o godzinie 1230.
 4. Szczegółowe informacje w siedzibie SPZZOZ pok. Z123 tel: (0-29) 75-34-310 lub (0-29) 75-34-405.

Przasnysz, dnia 29.04.2008 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL