[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na

dzierżawę pomieszczeń dla Apteki ogólnodostępnej w budynku SPZZOZ w Przasnyszu
 1. Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/o1-14012010.zip - Ogłoszenie,
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/wz-14012010.zip - Warunki zamówienia,
 2. http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/wy-14012010.zip - Wyposażenie.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.02.2010r do godz. 1000.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SP ZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z108 w dniu 01.02.2010r o godz. 1030.

Przasnysz, dnia 14.01.2010 r.
 

Przasnysz, dn. 23.02.2010r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dzierżawę pomieszczeń dla Apteki Ogólnodostępnej w SPZZOZ w Przasnyszu..

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 22.02.2010r udzielamy odpowiedzi:

Pyt. Paragraf 8 wzoru umowy ma brzmienie: "Wydzierżawiający zapewnia całodobowy swobodny dostęp do dzierżawionych pomieszczeń z wyjątkiem szpitalnych ciągów komunikacyjnych dla pacjentów. Ciągi te będą czynne w godzinach pracy Apteki, nie dotyczy to czasu pracy w czasie dyżurów". Uprzejmie prosimy o następujące informacje:
 1. Czy oznacza to, że drzwi znajdujące się na poziomie -1 łączące Szpital z klatką schodową znajdują się przy wejściu do Apteki - będą otwierane w godzinach pracy apteki dla klientów apteki w obie strony?
 2. Czy możliwy jest ruch w obu kierunkach do i z apteki bez domofonów videofonów i elektrozamków?
 3. Czy ciągi komunikacyjne będą oświetlone w godzinach pracy apteki?
Odp. Drzwi znajdujące się na poziomie -1 łączące Szpital z klatką schodową znajdujące się przy wejściu do Apteki będą otwierane tylko dla klientów apteki korzystających od strony Szpitala.
Nie jest możliwy ruch w obu kierunkach od strony Szpitala bez domofonów, videofonów i elektrozamków ze względu na ruch osób postronnych od strony miasta. Brak możliwości kontroli tych osób.
Ciągi komunikacyjne będą oświetlone w godzinach pracy Apteki.

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL