[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Informacje o przetargach ogłaszanych przez
SPZZOZ w PrzasnyszuO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

pomieszczeń BARU zlokalizowanego na parterze bloku "E" Szpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.
 1. Warunki Zamówienia do nabycia w siedzibie SPZZOZ pokój Z123 oraz na stronie internetowej:
  http://www.szpital.przasnysz.prv.pl/s3-10042008.zip,
  Informacji udzielają:
  Zofia Ulatowska tel. (0-29) 75-34-310 oraz
  Renata Karwacka tel. (0-29) 75-34-405.
 2. Wadium w kwocie 4.000,00 zł należy wpłacić do dnia 21.04.2008r do godziny 1200 na konto PKO BP S.A. Oddział Centrum w Ostrołęce nr rachunku: 41 1020 3802 0000 1902 0010 8746 z dopiskiem WADIUM lub w kasie SPZZOZ.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pokój Z110 do dnia 21.04.2008r do godziny 1200.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Sala Konferencyjna SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pokój Z108 w dniu 21.04.2008r o godzinie 1230.

Przasnysz, dnia 10.04.2008 r.
 

SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Telefon sekretariat +48 297-534-318, fax +48 297-534-380
Telefon centrali szpitala czynny całą dobę +48 297-534-300
NIP 761-13-33-881, REGON 000302480
e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl
e-mail: webmaster@szpitalprzasnysz.pl
      ::::::  ©  2oo3 - 2o14  JPL