Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

W Oddziale Ginekolporodogiczno-Położniczym Szpitala im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu została wprowadzona nowa metoda bezpiecznego i skutecznego uśmierzania bólu podczas porodu – tzw. znieczulenie wziewne.
Mieszanina gazowa Entonox jest powszechnie stosowaną, bezinwazyjną alternatywą dla znieczulenia zewnątrzoponowego i opioidów systemowych - przyjazną zarówno dla matki jak i dziecka. Działanie gazu powoduje rozluźnienie i odprężenie. Pozwala ponadto kobiecie rodzącej na zachowanie kontroli nad własnym organizmem przy jednoczesnym zmniejszeniu poczucia leku.

 • Nowy Tomograf

  porod

  W czwartek 30 lipca 2015r. w Szpitalu im. dr. Wojciecha Oczko miało miejsce otwarcie zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej.

  W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk, przedstawiciel duchowieństwa, członkowie Rady Społecznej, kadra kierownicza i pracownicy Szpitala oraz inni zaproszeni goście.

  Więcej…  
 • Entonox

  W Oddziale Ginekolporodogiczno-Położniczym Szpitala im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu została wprowadzona nowa metoda bezpiecznego i skutecznego uśmierzania bólu podczas porodu – tzw. znieczulenie wziewne.
  Mieszanina gazowa Entonox jest powszechnie stosowaną, bezinwazyjną alternatywą dla znieczulenia zewnątrzoponowego i opioidów systemowych - przyjazną zarówno dla matki jak i dziecka. Działanie gazu powoduje rozluźnienie i odprężenie. Pozwala ponadto kobiecie rodzącej na zachowanie kontroli nad własnym organizmem przy jednoczesnym zmniejszeniu poczucia leku.

   
 • HCV Jestem Świadom

  HCV podstawowy CMYK

  Staramy się, aby kobiety w ciąży zainteresowane bezpłatnymi badaniami w ramach Projektu „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”, mogły jak najszybciej dowiedzieć się o możliwości przeprowadzenia badania jak i o samym wirusie HCV.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Programu (www.hcv.pzh.gov.pl) lub pod nr telefonu: (29) 753-44-04.

   
 • Krew karta

  http://i.imgur.com/j1sgKl.pngPracownia Serologii Transfuzjologicznej mieszcząca się na II piętrze Szpitala wydaje odpłatnie Identyfikacyjne Karty Grupy Krwi (tzw. Krewkarty), zatwierdzane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (29) 753-43-34.