Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

porod

W czwartek 30 lipca 2015r. w Szpitalu im. dr. Wojciecha Oczko miało miejsce otwarcie zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk, przedstawiciel duchowieństwa, członkowie Rady Społecznej, kadra kierownicza i pracownicy Szpitala oraz inni zaproszeni goście.

Zakup tomografu komputerowego sfinansowany został ze środków własnych SP ZZOZ w Przasnyszu oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

16-warstwowy Tomograf firmy SIEMENS umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, a także naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych i niewielkich struktur anatomicznych. Ponadto możliwe jest wykonanie wirtualnej kolonoskopii oraz badań urazów wielonarządowych (tzw. Trauma Scan). Dzięki zastosowaniu szeregu unikalnych rozwiązań aparat pozwala na krótszy czas pojedynczego badania, bez ubytku jakości obrazu. Dodatkowo tomograf wyposażony jest w wiele użytecznych algorytmów, między innymi do usuwania elementów metalowych z obrazu.

Swój udział w modernizacji pomieszczeń pracowni TK miała również firma SKAN Sp. z o.o, która ufundowała nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe.

 • Nowy Tomograf

  porod

  W czwartek 30 lipca 2015r. w Szpitalu im. dr. Wojciecha Oczko miało miejsce otwarcie zmodernizowanej Pracowni Tomografii Komputerowej.

  W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak, Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk, przedstawiciel duchowieństwa, członkowie Rady Społecznej, kadra kierownicza i pracownicy Szpitala oraz inni zaproszeni goście.

  Więcej…  
 • Entonox

  W Oddziale Ginekolporodogiczno-Położniczym Szpitala im. Wojciecha Oczko w Przasnyszu została wprowadzona nowa metoda bezpiecznego i skutecznego uśmierzania bólu podczas porodu – tzw. znieczulenie wziewne.
  Mieszanina gazowa Entonox jest powszechnie stosowaną, bezinwazyjną alternatywą dla znieczulenia zewnątrzoponowego i opioidów systemowych - przyjazną zarówno dla matki jak i dziecka. Działanie gazu powoduje rozluźnienie i odprężenie. Pozwala ponadto kobiecie rodzącej na zachowanie kontroli nad własnym organizmem przy jednoczesnym zmniejszeniu poczucia leku.

   
 • HCV Jestem Świadom

  HCV podstawowy CMYK

  Staramy się, aby kobiety w ciąży zainteresowane bezpłatnymi badaniami w ramach Projektu „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”, mogły jak najszybciej dowiedzieć się o możliwości przeprowadzenia badania jak i o samym wirusie HCV.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Programu (www.hcv.pzh.gov.pl) lub pod nr telefonu: (29) 753-44-04.

   
 • Krew karta

  http://i.imgur.com/j1sgKl.pngPracownia Serologii Transfuzjologicznej mieszcząca się na II piętrze Szpitala wydaje odpłatnie Identyfikacyjne Karty Grupy Krwi (tzw. Krewkarty), zatwierdzane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (29) 753-43-34.