Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

Komunikat Dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu dotyczący świadczeń planowych

Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje pacjentów oczekujących na świadczenia planowe (zabiegi operacyjne i diagnostyczne), że powróciliśmy do realizacji świadczeń w/w zakresie. Mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, organizacja udzielania tych świadczeń wymaga zachowania niezbędnych warunków bezpieczeństwa, zarówno ze strony Szpitala jak i pacjenta. Dlatego udzielanie świadczeń zdrowotnych planowych rozpoczęło się stopniowo i jest związane ze stosowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

W pierwszej kolejności na zabiegi umawiani są pacjenci, ze wstrzymanej listy kolejkowej z miesiąca marca bieżącego roku. Przyjęcia do oddziałów/pracowni diagnostycznych odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę do wybranego oddziału/pracowni.

WAŻNE!

O tym, kto będzie hospitalizowany decydują kierownicy poszczególnych oddziałów, biorąc pod uwagę stan pacjentów, rokowania oraz prawdopodobieństwo pogorszenia się ich stanu zdrowia. Zanim pacjent będzie miał wyznaczony termin przyjęcia na oddział, najpierw tj. 2-3 dni przed planowanym zabiegiem, zostanie telefonicznie zaproszony do szpitala na badanie w kierunku COVID-19, wyjątek stanowią pacjenci oddziału okulistycznego przyjmowani na zabiegi, w trybie jednodniowym.

Świadczenia planowe zostają uruchomione w następujących zakresach:

 1. Lecznictwa szpitalnego
  • Oddział chorób wewnętrznych
  • Oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
  • Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
  • Oddział pediatryczny
  • Oddział psychiatryczny z pododdziałem detoksykacji
  • Oddział Leczenia Uzależnień
 2. Pracowniach diagnostycznych
  • RTG
  • Badań nieinwazyjnych serca - badania m. Holtera, próba wysiłkowa, badanie ECHO serca
  • Endoskopii - gastroskopia, kolonoskopia
  • USG
  • Mammografii
  • Tomografii komputerowej
  • EEG

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu - wdrażamy kilka zasad:

 • każdy pacjent zgłaszający się do szpitala powinien posiadać środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe),
 • na umówiony zabieg prosimy zgłaszać się w godzinach podanych telefonicznie przez personel szpitala,
 • o ile to możliwe prosimy pacjentów o zgłaszanie się do szpitala, bez osób towarzyszących,
 • u każdego pacjenta zgłaszającego się do szpitala, zostanie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny oraz pomiar temperatury ciała,
 • pacjenci oczekujący na przyjęcie, proszeni są o zachowanie odstępów w poczekalni ok. 2 metrów między sobą.

Przestrzeganie powyższych zasad zagwarantuje bezpieczeństwo Nam wszystkim.

 • KONKURS "MEDYK NA MEDAL"

  KONKURS "MEDYK NA MEDAL"

  Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu „Medyk na Medal”, celem którego jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy w sytuacji pandemii wykazali się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością - podnosząc tym samym poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  PROGRAM FIZJOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH DLA OSÓB PO PRZEBYCIU COVID-19

  W związku z przystąpieniem przez SP ZZOZ w Przasnyszu do programu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych, dla ozdrowieńców po przebytej chorobie COVID-19 uprzejmie informujemy, że:

  Więcej…  
 • Porody rodzinne

  Dyrekcja SPZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 10.05.2021r. istnieje możliwość odbywania porodów rodzinnych przy zachowaniu poniższych zasad:

  Więcej…  
 • Drive Thru

  Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od 03.05.2021r, ulegają zmianie godziny dostępności punktu pobrań - DRIVE THRU, w którym można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

  Więcej…