Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym

PROGRAM FIZJOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH DLA OSÓB PO PRZEBYCIU COVID-19

W związku z przystąpieniem przez SP ZZOZ w Przasnyszu do programu fizjoterapii w warunkach ambulatoryjnych, dla ozdrowieńców po przebytej chorobie COVID-19 chcielibyśmy poinformować iż:

 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie powinno być wystawione do Pracowni Fizjoterapii celem rehabilitacji.
 3. Na wizycie fizjoterapeutycznej mgr fizjoterapii ustala plan rehabilitacji dla pacjenta na 6 tygodni. W wykazie procedur dla ambulatorium znajdują się różne rodzaje ćwiczeń z zakresu kinezyterapii i edukacja pacjenta.
  Nie ma możliwości zaplanowania innych zabiegów fizjoterapeutycznych w tym programie.
 4. Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID 19.
 5. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 6. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów - w skali mMRC - (wynik wyższy lub równy 1; skala 0-4).
  Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.
 7. Uczestnik programu w czasie jego trwania, nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych .
 8. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego podczas wizyty końcowej, mgr fizjoterapii wyda kartę informacyjną dla lekarza kierującego o zastosowanym leczeniu i jego efektach.

Świadczenia są realizowane w SPZZOZ w Przasnyszu ul. Sadowa 9 w Dziale Rehabilitacji w godzinach 15:30-18:00.

Telefon kontaktowy: +48 297-534-240, +48 297-534-443

 • Drive Thru

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uprzejmie informuje, że od dnia 4.12.2021r zmieniają się godziny pobrań materiału biologicznego na Covid-19.

  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  W ramach ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oferowanej przez SP ZZOZ w Przasnyszu, Pacjenci mogą korzystać z szerokiego zakresu porad i konsultacji w 24 wyodrębnionych poradniach specjalistycznych.

  Więcej…  
 • Akcja: Mamo! Mamo! Mammografia!

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu serdecznie zaprasza na badania w ramach zorganizowanej na miesiąc listopad akcji:

  Mamo! Mamo! Mammografia! Pier(ω)si na badania.

  Więcej…  
 • Komunikat Dyrektora SP ZZOZ

  OGRANICZENIA ODWIEDZIN PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

   

  Ze względu na znaczący wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu – od 21 października br. ograniczona zostaje możliwość odwiedzin chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Przasnyszu do sytuacji szczególnych (tj. wizyty pożegnalne, ciężki stan pacjenta).

  Więcej…