Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro na:
 
zakup rejestratorów do wykonywania badań EKG metodą Holtera - 3 szt. dla SPZZOZ :
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
    SIWZ - plik do pobrania.

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.07.2014r do godz. 1200.

Przasnysz, dnia 09.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 09.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ
 
 
Dotyczy:zakupu rejestratorów do wykonywania badań EKG metodą Holtera - 3 szt. dla SPZZOZ

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 


                                                                                                                                                                           Przasnysz, dn. 18.07.2014 r

 
ROZSTRZYGNIĘCIE
 
 
Dotyczy: zakupu rejestratorów do wykonywania badań EKG metodą Holtera - 3 szt. dla SPZZOZ
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania