Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj


logo unijneO G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 0000 euro na:

Doposażaenie sprzętowe niemedyczne Oddziłów Wewnętrznego i Oddziału Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania

    Treść zapytania - plik do pobrania

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 19.09.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 12.09.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 18.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Dotyczy: "Doposażenia sprzętowego niemedycznego Oddziąłów Wewnętrznego i Oddziału Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
Jednoćześnie Zamawiający przedłuża termin składania wniosków do 23.09.2014 r. godz. 10:00.
 
  Przasnysz, dn. 25.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie

Rozstrzygnięcie

Dotyczy: "Doposażenia sprzętowego niemedycznego Oddziałów Wewnętrznego i Oddziału Psychiatrycznego SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania