Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na "Wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w obiektach
Szpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu".
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

   Treść zapytania - plik do pobrania
   Ogłoszenie          - plik do pobrania
   Załącznik nr 1      - plik do pobrania
   Załącznik nr 2      - plik do pobrania
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 26.09.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 18.09.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 02.10.2014r

 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Dotyczy: zapytania ofertowego na "Wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w obiektachSzpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu".

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rostrzygnięcie w/w zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 02.10.2014 r.