Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
 Treść zapytania - plik do pobrania
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.10.2014r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 02.10.2014 r.
 

 


 

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

W związku z faktem, że Zamawiający nie załączył do zapytania wszystkich dokumentów, które są niezbędne do analizy przy ustaleniu warunków kredytu przedstawia je poniżej:

Rachunek zysków i strat 2014-2018 - plik do pobrania

Bilans 2014-2018 - plik do pobrania.

JednocześnieZamaiwjaący przedłuza termin skladania ofert do dnia 17.10.2014 do godz. 10:00

 


Przasnysz, dnia 06.10.2014 r.
 

 

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania

Rachunek zysków i strat za 2013 r. - plik do pobrania

Bilans za 2013 r. - plik do pobrania.

 


Przasnysz, dnia 07.10.2014 r.
 

 

  Przasnysz, dn. 04.11.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie

Rozstrzygnięcie

zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania