Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na usługi telekomunikacyjne dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

         Zapytanie ofertowe- plik do pobrania,
         Formularz ofertowy- plik do pobrania

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.01.2015 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 16.01.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 20.01.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


KOREKTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na usługi telekomunikacyjne dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu korektę zapytania ofertowego.

Korekta Zapytania ofertowego - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 26.01.2015r


 
                                                     ROZSTRZYGNIĘCIE
 
zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na usługi telekomunikacyjne dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania