Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Wykonanie projektu budowlanego z podziałerm na dwa etapy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w obiektach Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9"
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
    Formularz ofertowy - plik do pobrania,
    Wzór umowy - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.02.2015r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 04.02.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 11.02.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
Wykonanie projektu budowlanego z podziałemna dwa etapy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestorskiego pn. "Instalacja Dżwiękowego Systemu Ostrzegawczego" w obiektach Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zpaytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

 

  Przasnysz, dn. 19.02.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
Wykonanie projektu budowlanego z podziałemna dwa etapy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestorskiego pn. "Instalacja Dżwiękowego Systemu Ostrzegawczego" w obiektach Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zpaytania.

Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 25.02.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
Wykonanie projektu budowlanego z podziałem na dwa etapy, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przedsięwzięcia inwestorskiego pn. "Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrrzegawczego" w obiektach Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu ul. Sadowa 9. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania