Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

obsługę serwisową i naprawy tomografu komputerowego MARCONI/PICKER PQS w SPZZOZ w Przasnyszu.
 
Szczegołowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania
Treść zapytania - plik do pobrania,
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 17.02.2015r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 09.02.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 11.02.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Dotyczy:zapytania na obsługę serwisową i naprawy tomografu komputerowego MARCONI/PICKER PQS w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego.
 

odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania

 

 
  Przasnysz, dn. 18.02.2015r

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E


Dotyczy:zapytania na obsługę serwisową i naprawy tomografu komputerowego MARCONI/PICKER PQS w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 

Rozstrzygniecie- plik do pobrania