Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę leków dla  SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 13.08.2015 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 05.08.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 11.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania


zapytanie ofertowe na:

zlożenie oferty cenowej na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 19.08.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawe leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania