Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wynajem pomieszczeń w  SPZZOZ w Przasnyszu.
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

  Gabinety lekarskie J8 i A2 - plik do pobrania,
  Poradnia Dermatologiczna - plik do pobrania,
  Kompleks pomieszczeń - plik do pobrania,
  Bar - plik do pobrania,
  Dwa kioski- plik do pobrania.

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.09.2015r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 10.08.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 18.09.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie na:
złożenie oferty cenowej na wynajem pomieszczeń w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstryzgniecie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 29.09.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Unieważnienie

zapytanie na:
zlożenie oferty cenowej na wynajem pomieszczeń w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie zapytania na najem baru z wyposażeniem i pomieszczenia na kiosk - prasa.

Unieważnienie - plik do pobrania