Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnci wraz ze wszystkimi załącznikami – dot. E-usług”

 

1.  Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

                  Treść zapytania - plik do pobrania
                
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 25.09.2015r do godz. 1000.
 
Przasnysz, dnia 17.09.2015 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy zapytania na:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnci wraz ze wszystkimi załącznikami – dot. E-usług”


Pytania 1 - plik do pobrania
                
 
 Przasnysz, dnia 22.09.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 
 
Dotyczy zapytania na:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnci wraz ze wszystkimi załącznikami – dot. E-usług”


Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
                
 
 Przasnysz, dnia 01.10.2015 r.