Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

najem pomieszczeń baru z wyposażeniem i kiosku z prasą w  SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania

Kiosk - plik do pobrania

Bar - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 21.10.2015r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 29.09.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 23.10.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
najem pomieszczeń baru z wyposażeniem i kiosku z prasą w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygniecie w/w zapytania.

Rozstrzygniecie- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 03.11.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


INFORMACJA

zapytanie ofertowe na:
 
najem pomieszczeń baru z wyposażenie w SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ponowne rozstrzygniecie w/w zapytania na bar.
 

Rozstrzygniecie- plik do pobrania