Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Dostawę środków czystościowych dla  SPZZOZ w Przasnyszu.

1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

           Ogłoszenie - plik do pobrania

           Treść zapytania - plik do pobrania,

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.10.2015r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 19.10.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 22.10.2015r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 23.10.2015r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 23.10.2015r

Do wszystkich,
 którzy pobrali zapytanie

 

Korekta zapisów zapytania

Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Zamawiający koryguje zapis w Załączniku nr 1 Pakiet I „Objaśnienia”

Jest:

Poz. 1, 2, 3 ilość koncentratu w roztworze obliczono dla 0,5% stężenia roztworu stosowanego do codziennego czyszczenia powierzchni.

Winno być:

Poz. 1, 2 ilość koncentratu w roztworze obliczono dla 0,5% stężenia roztworu stosowanego do codziennego czyszczenia powierzchni


 

  Przasnysz, dn. 26.10.2015r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

UWAGA:    Termin skladania ofert do 28.10.2015 r do godz. 10:00.

  Przasnysz, dn. 26.10.2015r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 10.11.2015r

ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: zapytania na dostawę środków czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania