Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
zapytanie na:
 
Dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
 
 
Treść zapytania - plik do pobrania
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.01.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 07.01.2016 r r.
 
  Przasnysz, dn. 12.01.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


zapytanie na:
 
Dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 12.01.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


zapytanie na:
 
Dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 19.01.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


zapytanie na:
 

Dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania