Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, analizy kosztów i korzyści wraz ze wszystkimi załącznikami oprócz dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych, kosztorysów, specyfikacji technicznej sprzętu - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

1.  Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

                  Treść zapytania - plik do pobrania
                
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 19.01.2016r do godz. 1000.
 
Przasnysz, dnia 11.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 22.01.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


zapytanie na:
 
Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, analizy kosztów i korzyści wraz ze wszystkimi załącznikami oprócz dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych, kosztorysów, specyfikacji technicznej sprzętu - Szpitalny Oddział Ratunkowy.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie- plik do pobrania