Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę art. do starylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 25.01.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 15.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 19.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę art. do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 20.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
zlożenie oferty cenowej na dostawę art. do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 21.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę art. do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 05.02.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę art. do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania