Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Instrukcja I - plik do pobrania

Instrukcja II - plik do pobrania

Treść zapytania - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 28.01.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 20.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 25.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 03.02.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę

UNIEWAŻNIENIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w zapytania.

Unieważnienie - plik do pobrania