Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę oryginalnych tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
  2. Treść zapytania- plik do pobrania,
     

  3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 29.04.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 22.04.2016 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę oryginalnych tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że pod pojęciem tonery oryginalne należy rozumieć tonery rekomendowane (kompatybilne) przez danego producenta drukarki do której są zamawiane oraz wyprodukowane przez producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, oznaczone logiem producenta sprzętu oraz zapakowane w oryginalne opakowanie


Przasnysz, dnia 26.04.2016 r.
 

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

na dostawę oryginalnych tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów opieki Zdrowotnej w Prtzasnyszu zamieszcza poniżej rozstrzygnięcie w/w zapytania

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 05.05.2016 r.