Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 14.06.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 06.06.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 09.06.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

 

Przasnysz, dnia 09.06.2016 r.

  Przasnysz, dn. 10.06.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

Przasnysz, dnia 10.06.2016 r.

  Przasnysz, dn. 15.06.2016r

Do wszystkich,
 
którzy pobrali zapytanie


zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę soczewek dla SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania