Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na "Wykoanie usługi sprawdzenia stanu techniuczego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w obiektach SPZZOZ.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania - plik do pobrania,
     Umowa - plik do pobrania
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.10.2016r do godz. 1400.

Przasnysz, dnia 26.09.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 07.10.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenienie oferty cenowej na  "Wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w obiektach SPZZOZ.
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rostrzygnięcie - plik do pobrania