Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

 

Treść zapytania   -  plik do pobrtania

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 04.11.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 28.10.2016 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na komleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami dla SPZZOZ w Przasnyszu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 08.11.2016 r.