O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na dostawę art. czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

Ogłoszenie - plik do pobrania

Treść zapytania - plik do pobrania,

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 04.11.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 28.10.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 02.11.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę art. czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

 

  Przasnysz, dn. 03.11.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


WYJAŚNIENIE
 
zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na dostawę art. czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza wyjasnienie:


Wyjaśnienie - plik do pobrania

  Przasnysz, dn. 15.11.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęROZSTRZYGNIĘCIE

 

zapytanie ofertowe na:
 
złozenie oferty cenowej na dostawę art. czystościowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania