Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą  odczynników na okres dzierżawy tj. okres 2 lat .

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie     Treść zapytania- pliki do pobrania,
     

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.12.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 02.12.2016 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą  odczynników na okres dzierżawy tj. okres 2 lat .


Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 08.12.2016 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą  odczynników na okres dzierżawy tj. okres 2 lat .

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania


Przasnysz, dnia 13.12.2016 r.