Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczacej doposażenia SOR w Szpitalu im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu, przy ul. Sadowej 9.
 
Szczgółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
 
Treść zapytania - plik do pobrania,

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.02.2016r do godz. 1500.


Przasnysz, dnia 27.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 12.02.2016 r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej doposażenia na SOR w Szpitalu im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu, przy ul. Sadowej  9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania