Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie, harmonogramu rzeczwo-finansowego oraz studium wykonalności na konkursogłoszony przez MJWPU w ramach konkursu POIS.09.01.00-IP.04-00-008/16.

 

1.  Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

                  Treść zapytania - plik do pobrania
                
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 02.01.2017 r. do godz. 1000.
 
Przasnysz, dnia 23.12.2016 r.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie, harmonogramu rzeczwo-finansowego oraz studium wykonalności na konkursogłoszony przez MJWPU w ramach konkursu POIS.09.01.00-IP.04-00-008/16.

 

Zbiorcze zestawienie ofert - plik w załączeniu

 

Przasnysz, dnia 04.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 04.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertęROZSTRZYGNIĘCIE

 

zapytanie ofertowe na:
 
"Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie, harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz studium wykonalności na konkurs ogłoszony przez MJWPU w ramach konkursu POIS.09.01.00-IP.04-00-008/16.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania