Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
zapytanie na:
 
Zakup oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ogłasza zapytanie na zakup oleju napędowego.
          
 
Treść zapytania - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.01.2017r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 19.01.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 30.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie

 

zapytanie na:
 

Zakup oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie  - plik do pobrania