Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

Przygotowanie analizy finansowo-rzeczowej za 2016 r dla SPZZOZ w Przasnyszu

 

1.  Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

                  Treść zapytania - plik do pobrania
 
                  Wzór umowy - plik do pobrania
                
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.03.2017 r. do godz. 1000.
 
Przasnysz, dnia 07.03.2017 r.
  Przasnysz, dn. 17.03.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


UNIEWAŻNIENIE

zapytanie ofertowe na:
 
Przygotowanie analizy finansowo - rzeczowej za 2016 r dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w zapytania.

Uniewaznienie - plik do pobrania